Pubervulkanen 

 

Preventieve training voor jongeren met boosheid en agressieproblematiek in de leeftijd van 14 – 18 jaar. Deze training wordt ondersteund met ouderbijeenkomsten. De achterliggende dynamiek van conflicten wordt inzichtelijk gemaakt en er wordt getoond hoe je met onderling begrip, steun en overleg het aantal confrontaties kunt beperken en relaties kunt verbeteren. Door beter te communiceren en anders met hun emoties om te gaan, leren pubers dat ze niet constant in de aanval hoeven te gaan en hoe ze hun woede in iets positiefs kunnen ombuigen.

Training: 6 x 1,5 uur voor jongeren tussen de 14 – 18 jaar

Ouderbijeenkomsten: 3 x 1,5 uur

Docentenbijeenkomst mogelijk