Make a Move

Hoe weet je of een meisje fijn vindt wat jij doet? Goeie vraag voor jongens die experimenteren met seks. Voor jongens is er het preventieproject ‘Make a Move’ gemaakt. Jongens gaan daarin aan de slag met onderwerpen als daten, machogedrag, sociale media en groepsdruk.

Het is belangrijk om eerlijk te zijn over je grenzen.

 
Milan
14 jaar

‘Make a Move’  is bedoeld voor jongens van 12 t/m 17 jaar in residentiële inrichtingen en andere instellingen voor jeugdzorg. Voor deze jongens is het van belang dat ze zich seksueel gezond kunnen ontwikkelen. Het voorkómen van incidenten op het gebied van grensoverschrijdend gedrag is het einddoel. Rutgers WPF heeft deze groepsinterventie ontwikkeld in samenspraak met de Universiteit Maastricht. Kindkracht geeft vanaf heden deze training op locatie in groeps- of individuele setting.

Uitsnede folder Make a Move


 

In ‘Make a Move’ leren jongens:

  • hoe het nu echt zit met meisjes (en seks)
  • hoe ze een meisje kunnen laten zien wat ze waard zijn
  • hoe ze cool blijven in (over)verhitte situaties en zich niet laten meeslepen
  • hoe zij de baas blijven over zichzelf in lastige situaties.

Positieve benadering

Kindkracht houdt rekening met de groepssamenstelling en de ontwikkelingsfase van de jongens. Ze komen 8 keer anderhalf uur bij elkaar. Door hun ervaringen te delen, te discussiëren en situaties na te spelen, doen ze kennis en praktische vaardigheden op. ‘Make a Move’ benadert de doelgroep positief: jongens leren bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid te nemen.

Ik heb ontdekt dat er meer manieren zijn om de grenzen van iemand te herkennen.

 
Wesley
16 jaar