'Let's talk'

Groepsbijeenkomsten voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar die in gesprek gaan over verschillende aspecten van seksualiteit, rolopvattingen en weerbaarheid.

Door de komst van nieuwe media worden jongeren overspoeld met allerlei beelden en boodschappen over seksualiteit. Het denken, praten en handelen van jongeren wordt niet alleen beïnvloed door hun eigen waarden en normen, maar ook door deze boodschappen. De bijeenkomsten bieden bewustwording en inzicht in eigen en andermans waarden en normen en denkbeelden over seksualiteit, rolopvattingen en weerbaarheid.

Rondom 15 thema’s worden gesprekken gevoerd in groepen jongeren. De thema's zijn: eerste keer, flirten/versieren, kijk op seksualiteit, maagdelijkheid, partnerkeuze, religie/cultuur, safe sex, sekserollen, seksuele intimidatie, seksuele oriëntatie, seksuele voorlichting, sociale omgeving, vreemdgaan, wensen en grenzen, zelfbeeld.

Deze  groepsbijeenkomsten kunnen ook op school gegeven worden. Aan de hand van de beeldfragmenten wordt met jongeren  discussies gevoerd worden over de genoemde thema’s. Deze bijeenkomsten worden geleid door Kindkracht en kan samen met de mentor / docent.

Beoordeling erkenningstraject:
De dvd en handleiding zijn beoordeeld als ‘goed onderbouwd’.