Werkwijze en verloop therapie

Problemen kunnen ontstaan in verschillende lagen van een mens zoals de emotionele, de cognitieve, de spirituele en de fysieke lagen en daarop ook een uitwerking kunnen hebben. Het ene kind sluit zich emotioneel af, de ander wordt boos. Dit is voor mij de reden waarom ik integratief werk. Dat betekend dat ik het kind of de tiener op verschillende manieren "belicht" om een zo goed mogelijke behandeling te starten.

Hierbij werk ik vanuit de volgende modellen:

1. Medisch model: Gericht op lichamelijke oorzaken en symptomen. Wat is de medische achtergrond of oorzaak van de huidige klachten?

2. Stressmodel: Gericht op de verhouding tussen draagkracht en draaglast. Wat ervaart het kind of de puber aan spanning / stress en hoe komt dit?

3. Cognitieve en leer-theoretische model: Gericht op intellectuele capaciteiten. Welke gedachten belemmeren?

4. Psychoanalytisch model: Gericht op het bewuste, onbewuste en de kritische, innerlijke mens. Is er sprake van een innerlijke strijd?

5. Systemisch-model: Gericht op het hele systeem. Hoe is de omgeving, thuis, vrienden, school, sport, digitale leefwereld van invloed op het kind?

6. Gedragsmodel: Gericht op het aanleren en afleren van gedrag. Hoe gedraagt het kind zich, wat is aangeleerd om te handhaven?

Op basis hiervan schrijf ik een behandelplan welke ik per sessie aanvul en/of bijstel. Dit behandelplan is voor eigen gebruik. Ouders kunnen ter betaling een kort therapieverslag krijgen.

Het verloop van de therapie bij Kindkracht

De therapie bestaat uit minimaal 6 maximaal 25 sessies. In uitzonderlijke situatie kan een therapie langer duren.

Hieronder worden de verschillende therapiefasen uitgewerkt.

1. De intake-fase waarbij ik met ouders de gegevens bespreken die betrekking hebben op het kind of tiener en zijn of haar klacht. Na iedere vijf gesprekken volgt er een oudergesprek om de stand van zaken en het verloop van de therapie te bespreken. Ook wordt gekeken hoe ouders kunnen helpen in het veranderingsproces van hun kind of tiener.

2. De onderzoek- en diagnose fase waarbij ik probeer inzicht te krijgen in de problemen in het denken, voelen, en doen van uw kind of tiener. In 5 sessies wordt onderzocht wat de oorzaak is van de klachten.

3. Na deze 5 sessies volgt de fase van het behandelplan en de therapie. Hierbij maak ik gebruik van allerlei hulpmiddelen, zoals boeken, knuffels, emotieballen, speelgoed, kaartjes, knutselmateriaal, moodboards en eventueel meegebracht materiaal van het kind of tiener. De interventies die ik hanteer komen uit verschillende therapieën zoals o.a. : Rots & Water, cognitieve therapie zoals RET, faalangstreductie,  dagdroomtherapie, Kids’Skills, mindfullness, psycho-educatie, creatieve therapie, emotieregulatie, sociale vaardigheden, traumaverwerking zoals bijvoorbeeld Write en looptherapie en wordt per sessie afgestemd op de behoefte en het doel van het kind of tiener van dat moment. Belangrijk hierbij te noemen is dat ik oplossingsgericht werk. Per sessie ga uit van de eigen oplossingen in ieder kind of tiener. Zij weten wat ze nodig hebben, alleen is het soms even zoeken naar de juiste ‘tools’. Daarbij help ik, maar zij zetten ze in. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op de intrinsieke motivatie, zodat het kind ook zelf gedreven is om te werken aan eigen gedrag (verandering).

4. Afrondingsfase. Het kind of de tiener geeft aan wanneer de therapie kan stoppen, wanneer hij of zij klaar is. De laatste sessie is de feest-sessie, waarin wensen van het kind of de tiener zoveel mogelijk gehonoreerd worden. Het kind of de tiener heeft immers hard gewerkt e wordt hiervoor beloond. Ook worden er dan afspraken gemaakt over eventuele nazorg en hoe het kind of de tiener kan handelen als het denkt dat het niet goed gaat. Door de goede aansluiting op de belevingswereld van uw kind of tiener en de snelle positieve veranderingen, komen kinderen graag naar de therapie.

5. Kosten: Per sessie kost de therapie € 75,= voor 45 min. Voor trainingen of workshops kan dit anders zijn. Aan het einde van de maand volgt een digitale factuur aan de ouders. Betalingstermijn is 14 dagen. Afspraken dienen minimaal 24 uur voor aanvang telefonisch te worden afgezegd indien hier een gegronde reden voor is. Bij afzegging minder dan 24 uur voor aanvang van de afspraak of bij ontbreken van een gegronde reden zullen kosten voor de afspraak (€37,50) in rekening gebracht worden.